ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Στον όμιλο H Hotels Collection, ως οικογενειακή επιχείρηση με ιδιοκτήτες που κατάγονται από τη Ρόδο, προσδοκούμε να διατηρήσουμε γόνιμες σχέσεις και ισχυρούς δεσμούς με την τοπική κοινωνία, προσφέροντας επαγγελματικές ευκαιρίες σε εκατοντάδες συμπολίτες μας και δίνοντας προτεραιότητα στους τοπικούς προμηθευτές.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στον όμιλο H Hotels Collection, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να μειώσουμε τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον. Είμαστε αφοσιωμένοι στην προώθηση μιας υπεύθυνης περιβαλλοντικής τακτικής, με στόχο τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος, τη μείωση των αποβλήτων, και τη διαχείριση της κατανάλωσης νερού και ενέργειας.

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η καρδιά του ομίλου H Hotels Collection χτυπά στο νησί της Ρόδου. Αποτελούμε μέλος της τοπική κοινότητας και έχει σημασία για εμάς να συμβάλλουμε στην ανάπτυξή της, καθώς και στη διατήρηση της αυθεντικής πολιτιστικής της ταυτότητας.

EN
EL